Araştırma Yöntemleri (MAN555) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma Yöntemleri
Kod: MAN555
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: MAN555 öğrencileri planlı ve sistematik bir yazı sürecinde, dersin 16 haftalık hedefleri doğrultusunda, bilgi edinmenin yollarını (kaynak araştırmasını), araştırma yöntemlerini, verileri tartışmayı, edinilen bilgiyi ve bulguları analiz ve sentez etmeyi öğreneceklerdir.
İçerik: Kompozisyonlar ile araştırma kağıtlarının arasındaki temel farklılıkları anlamak, araştırma süreci hakkında yaratıcı ve eleştirisel düşünmek, araştırma için kaynak çalışması yapmak ve bu kaynakların kredibilitelerini değerlendirmeyi öğrenmek, APA yazım şablonunu öğrenmek, araştırma için stratejiler geliştirmek ve düzgün bir araştırma kağıdı yazabilmeyi öğrenmek.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5