Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Ekonomi Politik
Kod: IR502
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin temel amacı uluslararası politik ekonomisinin ( IPE ) akademik çalışmasını tanıtmaktır . Başlıca amaçları IPE'ye giden kuramsal yaklaşımları öğrenmek; küresel politik ekonominin tarihsel gelişimini incelemek; Küresel politik ekonominin temel yapısal özelliklerini özetlemek ; ve güncel seçilmiş olayları keşfetmektir.
İçerik: Bu dersi alan öğrencinin dersin sonunda, küresel politik ekonominin disiplin olarak tarihini ve onun önde gelen kuramsal yaklaşımları hakkında, küresel politik ekonominin temel yapısal özelliklerini ve bunların nasıl değiştirileceği konusunda öğrenciler yüksek lisans düzeyinde akademik bilgiye erişeceklerdir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5