Uluslararası Hukuk (IR504) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Hukuk
Kod: IR504
Ön Koşul Ders(ler)i: YOK
Amaç: Uluslararası hukukun temel kavramlarını lisanüstü seviyede incelemek. Uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk disiplinleri arasındaki bağıntıyı kurmak. Devletler hukukunun ihtisas alanlarına eğilerek derinlemesine ararştırmak.
İçerik: Uluslararası hukukun devletlerarası ilişkilerdeki rolü kadar bireysel, ulusal ve ulus-ötesi etkileri, uluslararası hukukun alt dalları ve uzmanlık alanları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5