Balkanların Tarihi ve Siyaseti (IR507) Ders Detayları

Ders Adı: Balkanların Tarihi ve Siyaseti
Kod: IR507
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Dersin amacı yüksek lisans seviyesinde öğrencilere Balkanlar bölgesinin siyasi oluşum süreci hakkında bilgi vermek ve bu alanda öğrencilerin akademik bir görüş edinmesini sağlamaktır. Dersin sonunda öğrenciler bölge içindeki devletler arası ilişkileri, bölgenin küresel politikadaki büyük güçler için öneminin sebeplerini ve bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkileri anlayabilecek ve bölge siyasi gelişmelerinde çözümleme yapabilmek için yeterli bilgiye sahip olacaklardır.
İçerik: Balkanlar`ın 20. yüzyıl tarihi ve siyasi gelişmeleri, Balkanlar`da siyasi ve ekonomik bunalımların doğurduğu etnik sorunlar, yeni ulus-devletlerin oluşumları, Yugoslavya`nın bölünüşü ile başlayan farklı politik oluşumlar.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5