Ortadoğu'nun Tarihi ve Siyaseti (IR508) Ders Detayları

Ders Adı: Ortadoğu'nun Tarihi ve Siyaseti
Kod: IR508
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Dersin amacı Ortadoğu'nun tarihi ve siyaseti ile ilgili kapsamlı bir bilgi sağlamaktır
İçerik: Arap devletleri, İran ve İsrail'i içine alan Ortadoğu ülkelerinin siyasal tarihleri, kültürel temelleri ve sosyo-ekonomik yapılarını incelemek
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5