ABD Dış Politikası (IR510) Ders Detayları

Ders Adı: ABD Dış Politikası
Kod: IR510
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: - Amerikan dış politikasının tarihsel belirleyicilerini incelemek - Amerikan küresel hegemonyasının günümüzdeki gelişimini incelemek
İçerik: Bu derste, yirminci yüzyıldaki Amerikan Dış Politikasının gelişimi, İkinci DÜnya Savaşı sonrasındaki Amaerikan hegemonyasının tesis edilmesiniden sonraki dönem özel önem verilerek incelenecektir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5