AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler (AB522) Ders Detayları

Ders Adı: AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler
Kod: AB522
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Derste transatlantik - yani AB ve ABD arasındaki – ilişkiler tarihsel bir süreçte ele alınacaktır.
İçerik: Soğuk savaş öncesi ve sonrası AB ve ABD arasindaki ilişkiler detaylı olarak incelenecek ve Türkiye’nin transatlantik ilişkiler çerçevesindeki durumu ele alınacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5