Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası İlişkiler Teorisi
Kod: UI501
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: 1) Farklı uluslararası ilişkiler kuramları hakkında bilgi sahibi olmak, 2) Uluslararası ilişkiler kuramlarının tarihsel arka planı hakkında bilgi sahibi olmak 3) Kavramsal ve teorik konuların çalışılması, anlaşılması ve tartışılması; kavram ve teorilerin dış politika analizinde uygulamaya konulması; seçilen konular üzerine yapılan analizlerin yazılı ve sözlü sunumları; ve grup içi tartışmalara katılım konularında öğrencilere temel beceriler kazandırmak
İçerik: Realizmden inşacılığa uzanan bir yelpazede farklı uluslararası ilişkiler kuramları, kuramsal akımların kuvvetli ve zayıf noktalarının eleştirel olarak incelenmesi, Hans Morgenthau, Stephen Krasner and Robert Keohane gibi önde gelen uluslararası ilişkiler düşünürlerinin eserlerinin tartışılması.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5