Dünya Tarihi II (IR102) Ders Detayları

Ders Adı: Dünya Tarihi II
Kod: IR102
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: -Öğrencilerin tarih bilgilerini insanlık tarihinin kültürel, dini ve felsefi yanlarını da katarak geliştirmek -Bilim Devriminden günümüze kadar olan kesitte dünya tarihi konusunda bir başlangıç eğitimi vermek
İçerik: Kronolojik bir sıra içerisinde Bilim Devriminden günümüze kadar geçen süreçte yükselen uygarlıklar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7,5