Politik Psikoloji (IR112) Ders Detayları

Ders Adı: Politik Psikoloji
Kod: IR112
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri politik psikoloji dalının uluslarararası çatışma ve işbirliği hallerine getirdiği açıklamalar ile aşina etmektir.
İçerik: Politik psikoloji bakış açısından kimlik, grup davranışı, liderlik kültleri, oy verme davranışları, medya etkisi, etnik çatışma, milliyetçilik, toplumsal hareketler, terörizm, uluslararası güvenlik ve çatışmaların çözümü.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6