Rusya ve Sovyetler Birliği'nin Tarihi ve Politikaları (IR314) Ders Detayları

Ders Adı: Rusya ve Sovyetler Birliği'nin Tarihi ve Politikaları
Kod: IR314
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersi alan öğrencilerin Rusya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu devamlılığında Rusya'nın dünya siyasetindeki yerini belirleyen unsurlar ile aşina olmaları amaçlanmakatdır.
İçerik: Rusya İmparatorluğu tarihi; Sovyetler Birliği tarihi; Sovyetler Birliğinin çözülme ve yeni Rusya Federasyonu`nun bağımsızlığını perçinleme dönemlerindeki önemli sorun ve yeniden yapılanma alanları.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6