Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları

Ders Adı: Küresel Politikada İnsan Hakları
Kod: IR408
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı, insan hakları kavramını genel olarak tüm hukuki, siyasi ve felsefi tanımlarıyla ortaya koymak ve evrensel belgeleri baz alarak, insan haklarının dününü ve bugününü anlamaktır.
İçerik: İnsan haklarının tarihsel altyapısından günümüze kadar olan temelleri ve gelişimi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5