Rus Dış Politikası: Güncel Sorunlar (IR418) Ders Detayları

Ders Adı: Rus Dış Politikası: Güncel Sorunlar
Kod: IR418
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Rus dış politikasının iç politika, bölgesel politikalar ve küresel sistem analizi boyutlarında incelenmesi yolu ile öğrencilerin dış politika analizi sahasında Rusya örnekolayı aracılığı ile yetiştirilmesi.
İçerik: Bu ders Rus dış politikasının tarihi, ideolojik ve "büyük güç" perspektiflerinden bir incelemesidir. Bu perspektiflerin her birinde iç politika dinamiklerinin yanında bölgesel ve küresel gelişmelerin Rus dış politikasının şekillerindirilmesine olan etkisi incelenmektedir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5