Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
AB501 Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı
3
0
3
5
AB502 Avrupa Birliği Genişleme Süreci
3
0
3
5
AB598 Dönem Projesi
0
0
0
40
ISL555 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Lisansüstü Serbest Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
30
0
30
90


Müfredat Toplamı
30
90

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
AB501 Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı
3
0
3
5
AB502 Avrupa Birliği Genişleme Süreci
3
0
3
5
AB503 Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi
3
0
3
5
AB504 Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası
3
0
3
5
AB505 Avrupa Birliği'nin Ekonomik Bütünleşmesi
3
0
3
5
AB507 Türkiye-AB İlişkileri
3
0
3
5
AB508 Avrupa Birliği Hukuku
3
0
3
5
AB508 Avrupa Birliği Hukuku
3
0
3
5
AB511 Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası
3
0
3
5
AB512 Avrupa Birliği'nde Güncel Sorunlar
3
0
3
5
AB522 AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler
3
0
3
5
UI501 Uluslararası İlişkiler Teorisi
3
0
3
5
UI502 Uluslararası Örgütler
3
0
3
5
UI503 Dünden Bugüne Diplomasi
3
0
3
5
UI504 Siyasi Tarih
3
0
3
5
UI506 Dünden Bugüne Ortadoğu
3
0
3
5
UI507 Uluslararası Hukuk
3
0
3
5
UI508 Türk Dış Politikası
3
0
3
5
UI509 Dünden Bugüne Balkanlar
3
0
3
5
UI510 Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya
3
0
3
5
UI511 Dünden Bugüne Yükselen Çin
3
0
3
5
UI512 Amerikan Dış Politikası
3
0
3
5
UI515 Avrupa Birliği
3
0
3
5

Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı’nın dili Türkçedir ve derslerini 18.30-21.30 saatleri arasında Kızılay binasında gerçekleştirmektedir. Programda bilimsel hazırlık önşartı yoktur. Bu program uluslararası ilişkiler disiplininin önemli dallarından biri olan bölge ve tema uzmanlığı sağlamaya yöneliktir. Program öğrencileri Avrupa Birliği tarihi, kurumsal yapısı, hukuku, genişleme konuları ile siyasal-ekonomik bütünleşme süreçleri hakkında öğrencilerini uzmanlaştırmaktadır. Oldukça geniş bir seçmeli ders havuzunun yanısıra Uluslararası İlişkiler ve International Relations programlarının seçmeli dersleri de bu program öğrencilerine açıktır. Programa kayıtlı öğrencilerin büyük çoğunluğu çalışan öğrenciler olup çok geniş bir yelpazeden disiplinlerden gelmektedirler. Program Türkiye ve dünya çapındaki eşdeğerlerinden geniş seçmeli dersleri havuzu ile ayrışmaktadır. Bu programın öğrencileri aynı zamanda her dönem dört defa düzenlenen dünyanın çeşitli ülkelerinden liderlerin, büyükelçilerin ve devlet adamlarının ağırlandığı Diplomasi Saati etkinliklerimizin de aktif katılımcıları arasındadır.