Kıbrıs’ta Müzakere Süreci,Son Gelişmeler ve Kıbrıs Konferansı Özeti

“TÜRK TARAFI, YERLEŞİK BM PARAMETLERİNDEN TAVİZ VERMEZ”
Atılım Kıbrıs Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile üniversitemizde birçok bilimsel toplantıların yapılmasına ön ayak olan Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu’nun “2011 Türkiye’de Kuzey Kıbrıs Yılı” çerçevesinde ortaklaşa düzenledikleri “Kıbrıs’ta Müzakere Süreci,Son Gelişmeler ve Kıbrıs” başlıklı konferans 27 Mayıs 2011 Cuma günü saat 14.00’de üniversitemizin İşletme Fakültesi Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Atılım Kıbrıs Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu’nun “Kıbrıs Konuşmaları” konferanslarının son faaliyetine konuşmacı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün katılırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yöneticileri, Atılım Kıbrıs Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Ulvi Keser, Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan U. Akay, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu Başkanı Hakan Sezer, üniversitemizden birçok akademisyen ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri başta olmak üzere çeşitli fakültelerden ve okul dışından dinleyiciler de konferansa iştirak ettiler. Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, müzakarelerde Kıbrıs Türk tarafının yerleşik Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerinden ve bu bağlamda siyasi eşitlikten, iki kesimlilikten ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden taviz vermesinin  asla söz konusu olmadığını söyledi. Konferansın genelinde müzakereler ve Kıbrıs Sorunu konusuna eğilen Bakan Özgürgün,BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde kırk yılı aşkın bir süredir devam etmekte olan müzakere sürecinde Kıbrıs konusunun tüm yönlerinin çok detaylı bir şekilde ele alındığını  ve tarafların pozisyonlarını bir çok kez ortaya koyduklarını hatırlattı.Bu müzakereler sonucunda çözümün ana çerçevesinin ortaya çıktığını belirten Özgürgün: “ BM parametreleri dediğimiz bu çerçevenin ana unsurları; yeni bir ortaklık, iki kesimlilik, iki toplumluluk, iki Kurucu Devlet’in eşit statüsü, iki halkın siyasi eşitliği ve Garanti Antlaşmasının devamı şeklinde ortaya konmuştur.” dedi. Kıbrıs Türk tarafının, ortaya çıkan bu çözüm çerçevesini her zaman desteklediğini  ve bugün de desteklemeye devam ettiğini söyleyen Bakan Özgürgün, Rum tarafının ise, bu ana prensipleri sulandırmak veya ortadan kaldırmak için müzakere masasında sürekli BM parametreleri dışında öneriler sunduğunu ve müzakerelerde arzu edilen ilerlemenin sağlanmasınıda önlediğini belirtti.Özgürgün:” Bu bağlamda, Rum tarafı diğer unsurların yanısıra, iki kesimliliği sulandırmayı ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini ortadan kaldırmayı amaçlayan önerilerde bulunmuştur.”dedi. Özgürgün,Kırk yılı aşkın bir süredir devam eden müzakerelerde Rum tarafının  ilk kez 2008 yılında başlayan yeni süreç çerçevesinde garanti sistemine karşı çıktığını ifade ettiğini ve süreci yokuşa sürmek istediğini daha en baştan ortaya koyduğunu anlatarak,mülkiyet konusunda ortaya koyduğu maksimalist pozisyonla ise Rum tarafının iki kesimliliği sulandırmayı ve Kıbrıslı Türkleri kendi Kurucu Devletlerinde bir azınlık durumuna düşürmeyi amaçladığını söyledi. Bakan Özgürgün,Kıbrıs Rum tarafının bu tarz yaklaşımlarının sadece müzakereleri zora sokmadığını, gerek Kıbrıs Türk tarafı gerekse uluslararası camiada Rum tarafının BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm konusundaki samimiyetine ilişkin olarak ciddi soru işaretleri de taşıdığını vurguladı. Özgürgün konuşmasına şöyle devam etti: “Kıbrıs Türk tarafının yerleşik BM parametrelerinden ve bu bağlamda siyasi eşitlikten, iki kesimlilikten ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden taviz vermesi asla söz konusu değildir. Bu konular Kıbrıs Türk tarafının kırmızı çizgileri arasındadır. Kıbrıs Türk tarafı BM parametreleri çerçevesinde en kısa zamanda kapsamlı bir çözüme ulaşılması konusunda samimiyetle çaba göstermeye devam etmekte kararlıdır. Kıbrıs Türk tarafı, aynı yapıcı ve samimi yaklaşımı Rum tarafından da beklemektedir. Adada adil ve kalıcı bir çözüme ancak bu şekilde ulaşılabilecektir.” dedi.
Atılım Üniversitesi Öğretim Görevlilerinin ve Öğrencilerinin ilgi ile takip ettikleri konferans yaklaşık olarak bir saat sürerken konferansın ardından Bakan Özgürgün kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Soruların ardından ise Atılım Kıbrıs Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ulvi Keser Bakan Hüseyin Özgürgün’e teşriflerinden dolayı şilt ve çiçek takdim etti. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yöneticileri de Bakan Özgürgün’e kitap hediye ettiler. Konferans çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.