STAJ

  • Bölüm öğrencimiz Hakan SEZER Ağustos ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde staj yapacaktır.
 
  • Bölüm öğrencilerimiz Hakan SEZER, Burcu ZİNİ, Tunca ŞAHİN, Mehmet TOKA, Melis ARAS Haziran ayında ORSAM’da staj yapacaklardır. (Bağlantı sayfası; http://www.orsam.org.tr/tr/staj.aspx