Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü için ilan edilen bir (1) adet doktoralı öğretim görevlisi kadrosuna başvuran, aşağıda ismi belirtilen aday, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan ön değerlendirmede sınava girme hakkı kazanmıştır.

Aday Adı Soyadı : DR. DUYGU DERSAN ORHAN

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
Sıra No ADI SOYADI PUANLAR VE AĞIRLIKLARI TOPLAM
YABANCI DİL (%40) ALES (%60)*
NOTU AĞIRLIĞI NOTU AĞIRLIĞI
1 DUYGU DERSAN ORHAN 95 38 70 42 80
* Aday merkezi sınavdan muaf tutulduğu ve adayın merkezi sınav notu bulunmadığı için ilgili YÖK yönetmeliğinin 12. Maddesi gereği ALES notu 70 olarak kabul edilmiştir.

Sınav Tarihi : 16.01.2013
Sınav Saati : 10.00
Sınav Yeri : İşletme Fakültesi Toplantı Salonu