USAT Topluluğu III. Uluslararası İlişkiler Öğrencileri Kongresine Katıldı

USAT Topluluğu III. Uluslararası İlişkiler Öğrencileri Kongresine Katıldı

Üniversitemizin aktif klüplerinden birisi olan Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde artık geleneksel bir boyut kazanan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Dünya Politikasında Küresel Kriz ve Devrimler” başlıklı Uluslararası İlişkiler Öğrencileri Kongresine katıldılar.

Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu Başkanı Hakan Sezer ve Topluluk üyeleri olan Burcu Zini, Tunca Şahin, Aslıhan Uzun 28-29 Nisan tarihlerinde bu yıl üçüncüsü yapılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrencileri Kongresine katılarak üniversitemizi temsil ettiler. “Dünya Politikasında Küresel Kriz ve Devrimler” başlıklı kongrede Hakan Sezer ve Burcu Zini “BM Milletler Operasyonları ve Balkanlarda Güvenlik Algılaması” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler. Hakan Sezer konuşmasında, Bosna-Hersek’in stratejik özelliklerinden bahsederek Balkan Yarımadasında ortaya çıkan etnik ve dini çatışmaların ardından bu bölgedeki Birleşmiş Milletlerin rolü ve Türkiye’nin misyonuna değindi. Buna paralel olarak Burcu Zini de Kosova Misyonundan bahsederek bu bölgedeki birlikler hakkında tarihsel süreçlerinden bahsetti. Kongrenin devamında “Jeostratejik Bağlamda Akdeniz’de Küresel Güç Savaşları” başlıklı konuşmalarını gerçekleştiren Tunca Şahin ve Aslıhan Uzun Akdeniz’in ne denli bir stratejik öneme sahip olduğunun,bölgesel ve küresel stratejik güç dengeleri açısından dünyayı doğrudan etkileyen bir pozisyonda olduğunun altını çizdiler. Konuşmalarının devamında ise, Kıbrıs’ın Türkiye açısından Akdeniz’deki önemini belirterek Kıbrıs Türkleri üzerindeki izolasyon ve yaptırımların kalkması gerektiğini belirttiler. Konuşmalarının sonunda katılımcıların sorularını cevaplandıran üniversite öğrencilerimize teşriflerinden ötürü Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı tarafından katılım serifikaları verildi.