Hasan Ali Karasar, Prof. Dr., Bölüm Başk. Yard.

Hasan Ali Karasar

İletişim Bilgileri

Telefon:8616
Ofis:104
Bağlı Olduğu Bölüm:Uluslararası İlişkiler Bölümü

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Uluslararası İlişkiler Bilkent Üniversitesi 2002
Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler Marquette Üniversitesi 1996
Lisans Uluslararası İlişkiler Bilkent Üniversitesi 1994


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Atılım Üniversitesi Eylül 2015
Doçent Atılım Üniversitesi Eylül 2013
Doçent YÖK Ekim 2009


Araştırma Konuları

Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası Politika, Avrasya Çalışmaları, Orta Asya Tarihi ve Politikaları, Stratejik Düşünce Merkezleri ve Dış Politika Yapım Süreçleri


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Hasan Ali Karasar (2016), The Early Turkestani Émigré Struggle and Turkestanism: Nation – Imagining in Emigration: 1925-1940, Bilig, Ankara, 76, 179-204

Karasar H. (2008), “The Partition of Khorezm and the Positions of Turkestanis on Razmezhevanie”, Europe-Asia Studies (SSCI), London, vol. 60, no. 7, pp. 1247-1260

Diğer Hakemli Dergiler

Karasar H. (2012), “Turkey and Russia Growing Closer Despite Cool History”, GMF on Turkey Series, Analysis, Washington DC: GMF, January 30, 2012, pp. 1-4

Karasar H. (2008), “Türk Dış Politikasında Batı’ya Alternatif Arayışları: Avrasyacılık Örneği,” [Search for an Alternative to the West in Turkish Foreign Policy: The Case of Eurasianism], Demokrasi Platformu, İstanbul, Volume 13, Winter , pp. 117-128

Karasar H. (2008), “Saakashvili Pulled the Trigger: Turkey between Russia and Georgia”, SETA Policy Brief, Ankara: SETA, No. 20, August, pp. 1-9

Karasar H. (2008), "Book Review: “Oil, Islam and Conflict: Central Asia since 1945,” by Rob Johnson, Trowbridge: Cromwell Press", Insight Turkey, Ankara , Vol. 10, no. 3

Karasar H. (2006), “Avrasya Enerji Savaşları ve Gaz Krizinin Ortasındaki Ülke: Türkmenistan,” [Energy Conflicts in Eurasia and the Country at the Middle of Natural Gas Crisis: Turkmenistan], Global Strateji, Ankara , Yıl: 1, Sayı: 3-4, Kış 2005-2006, pp. 64-69

Karasar H. (2005), “Tribe and Tribulation: The Kirghiz of Eastern Anatolia”, Cornucopia, London , Issue 33, Spring, pp. 60-71

Karasar H. (2005), “Kyrgyz Presidential Elections: An Observer’s View”, Central Asia-Caucasus Analyst, London , Vol. 6, No. 15, 27 July , pp. 19-20

Hasan Ali Karasar and Teymur Huseyinov (2005), “Saving Afghanistan: From Poppy to Pipeline”, Central Asia-Caucasus Analyst, Vol. 6, No. 8, 20 April, pp. 3-5

Karasar H. (2002), “Chicherin on the delimitation of Turkestan: native Bolsheviks versus Soviet foreign policy. Seven letters from the Russian archives on razmezhevanie”, Central Asian Survey, London: Taylor and Francis, 21(2), pp. 199-209

Karasar H. (2001), “Bağımsızlıklar Sonrası Türkistan’da Rus Siyaseti”, Avrasya Dosyası, Ankara, Cilt 6, Sayı 2, pp. 220-271

Kitapta Bölüm

Karasar H. (2013), “Mother of the Turkish Think-Tanks: Center for Eurasian Strategic Studies and Its Inheritence”, Think-Tanks in Eurasia, Karasar, Hasan Ali and Hasan Kanbolat (eds), Ankara: Nobel, pp. 45-67

Karasar H. (2012), Karasar, Hasan Ali, “Türk Düşünce Kuruluşlarının Anası: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi”, Avrasya’da Stratejik Düşünce Kültürü ve Kuruluşları. [The Culture of Strategic Thinking and Think-Tanks in Eurasia], Hasan Ali Karasar ve Hasan Kanbolat (eds), Ankara: Nobel, pp. 47-69

Karasar H. (2012), “Türkiye’nin Orta Asya Politikası 2011,” [Turkey’s Foreign Policy on Central Asia 2011], Türk Dış Politikası Yıllığı 2011. [Turkish Foreign Policy Almanac 2011], B. Duran, K. İnat and Ali Resul Usul (eds), Ankara: SETA Yayınları, pp. 577-600

Karasar H. (2011), “Abazins”, Ethnic Groups in Europe, Jeffrey Cole (ed.), London: ABC-CLIO, pp. 1-2

Karasar H. (2011), “The Chuvash”, Ethnic Groups in Europe, Jeffrey Cole (ed.), London: ABC-CLIO, pp. 72-74

Karasar H. (2011), “Türkiye’nin Orta Asya Politikası 2010,” [Turkey’s Foreign Policy on Central Asia 2010], Türk Dış Politikası Yıllığı 2010. [Turkish Foreign Policy Almanac 2010], B. Duran, K. İnat and M. Özcan (eds.) , Ankara: SETA Yayınları, pp. 409-433

Karasar H. (2009), “Türkiye’de Uzman Sıkıntısı ve Stratejik Düşünce Kültürü,” [The Problem of Expertise in Turkey and the Culture of Strategic Thinking], Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları, [The Culture of Strategic Thinking and Strategic Research Centres in Turkey: Turkish Think-Tanks], Hasan Ali Karasar and Hasan Kanbolat (Eds), Ankara: Nobel , pp. 354-363

Karasar H. (2007), “Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarının 15. Yılında Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerine Bir Bakış,” [An Overview of the Relations between Turkey and the Turkic Republics at the 15th year anniversary of their independence], Bağımsızlıklarının 15. Yılında Türk Cumhuriyetleri, [Turkic Republics at the 15th Year Anniversary of their Independence] (Edited by Orhan Kavuncu and Alaaddin Korkmaz) , Ankara: TOBB Yayınları No: 2008/56, pp. 145-168

Karasar, Hasan Ali ve Burak Bilgehan Özpek (2007), “Bağımsızlık Döneminde Türk Cumhuriyetleri’nin Dış Politikaları,” [The Foreign Policies of the Turkic Republics after their Independence], Bağımsızlıklarının 15. Yılında Türk Cumhuriyetleri, [Turkic Republics at the 15th Year Anniversary of their Independence] (Edited by Orhan Kavuncu and Alaaddin Korkmaz), Ankara: TOBB Yayınları No: 2008/56, pp. 169-196

Karasar H. (2006), “Turkey in Eurasia: An Assessment of Turkish Foreign Policy Towards the Post-Soviet Turkic Space”, Turkish Foreign and Security Policy: Its Environs in Eurasia and the Middle East, Edited by Antonio Marquina and Mustafa Aydın, Madrid: UNISCI, pp. 67-97

Karasar H. (2005), “2004’den 2005’e Türkistan ve Türkiye” [Turkey and Turkestan From 2004 to 2005], Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı-2005, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara, No. 26, Yıllık Dizisi 18, pp. 97-108

Karasar H. (2001), “Enver Pasha”, Magill’s Guide to Military History, ed. John Powell, Salem Press, Pasadena, Vol. 2, p. 485

Kitaplar

Karasar H. ve H. Kanbolat (eds) (2013), Think-Tanks in Eurasia, Ankara: Nobel

Karasar H. ve H. Kanbolat (eds) (2012), Avrasya’da Stratejik Düşünce Kültürü ve Kuruluşları. [The Culture of Strategic Thinking and Think-Tanks in Eurasia], Ankara: Nobel

Kanbolat H. ve Hasan Ali Karasar (eds) (2009), Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları, [The Culture of Strategic Thinking and Strategic Research Centres in Turkey: Turkish Think-Tanks], Ankara: Nobel

Karasar H. ve S. Kuşkumbayev (co-authors) (2009), Türkistan Bütünleşmesi: Merkezi Asya’da Birlik Arayışları 1991-2001, [Turkestan Integration: Search for Unification in Central Asia 1991-2001], İstanbul: Ötüken Yayınları