Yüksek Lisans Programları

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü üç ayrı Yüksek Lisans Programı yürütmektedir. Bunlar Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı (tezli ve tezsiz), Avrupa Birliği Yüksek Lisans programı (tezli ve tezsiz) ve İngilizce öğretim yapan International Relations Yüksek Lisans programıdır.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nın dili Türkçedir ve derslerini 18.30-21.30 saatleri arasında Kızılay binasında gerçekleştirmektedir. Programda bilimsel hazırlık önşartı yoktur. Uluslararası İlişkilerin disiplinler arası doğasına uygun olarak çok geniş bir yelpazeden gelen lisans mezunlarına ve profesyonellere göre tasarlanmış bir programdır. Program, Türkiye ve dünya çapındaki eşdeğerlerinden, geniş seçmeli dersleri havuzu ve bölüm hocalarının tez yazımındaki yoğun danışmanlık destekleri ile ayrışmaktadır. Bu programın öğrencileri aynı zamanda her dönem dört defa düzenlenen dünyanın çeşitli ülkelerinden liderlerin, büyükelçilerin ve devlet adamlarının ağırlandığı Diplomasi Saati etkinliklerimizin de aktif katılımcıları arasındadır. Programın tezli ve tezsiz seçenekleri bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı’nın dili Türkçedir ve derslerini 18.30-21.30 saatleri arasında Kızılay binasında gerçekleştirmektedir. Programda bilimsel hazırlık önşartı yoktur. Bu program uluslararası ilişkiler disiplininin önemli dallarından biri olan bölge ve tema uzmanlığı sağlamaya yöneliktir. Program öğrencileri Avrupa Birliği tarihi, kurumsal yapısı, hukuku, genişleme konuları ile siyasal-ekonomik bütünleşme süreçleri hakkında öğrencilerini uzmanlaştırmaktadır. Oldukça geniş bir seçmeli ders havuzunun yanısıra Uluslararası İlişkiler ve International Relations programlarının seçmeli dersleri de bu program öğrencilerine açıktır. Programın tezli ve tezsiz seçenekleri bulunmakta olup, öğrencilere tezlerini dil yeterliliklerine bağlı olarak İngilizce de yazabilme fırsatı verilmektedir.

International Relations Yüksek Lisans Programı’nın dili İnglizcedir ve İncek kampüsümüzde hafta içi gündüz saatlerinde eğitimine devam etmektedir. Bu program tezli bir program olup, bilimsel hazırlık önşartı yoktur. Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Program, dünyadaki eşdeğerlerinden özellikle bölgesel uzmanlık dersleri ile ayrışmaktadır. Türk Dış Politikası, Rusya ve Eski Sovyetler Birliği bölgesi, Balkanlar, Avrupa Birliği, Ortadoğu ve Çin dersleri ile öğrencilere, hem konu/bölge uzmanlığı kazandırılmakta hem de muhtemel bir doktora programına altyapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu programın öğrencileri hem kampüsteki uluslararası etkinliklerde aktif rol almakta hem de Diplomacy O’Clock programımızın katılımcıları arasında yer almaktadırlar.